تیر ۲۰, ۱۳۹۶

سیستم Google Home در کدام کشور ها فعال شده است؟

سیستم Google Home در کدام کشور ها فعال شده است؟(اختصاصی) Google Home سیستمی است که به آمریکایی ها کمک کرد تا بتوانند برنامه های روزانه خود را در آن انجام دهند یا در واقع برنامه های روزانه خود را به Google Home دهند تا فراموش نکنند.همچنین فعالیت هایی همچون گوش دادن به موزیک های دلخواه خود دارا می باشد.این اتفاق باعث شد  تمام امکانات گوگل و مورد نیاز برای هر یک از اعضای خانواده در یک سیستم کلی جمع آوری شود.لازم به ذکر است این سیستم در نوامبر ۲۰۱۶ ارائه شد.   با توجه به استفاده زیاد کشور های آمریکایی […]